Reglementen


De Broederschap confirmeert zich als vereniging aan een aantal regelgevingen.

  • zo zijn er de Statuten van de vereniging
  • is er een Huishoudelijk Reglement
  • en zijn er Kerkprotocollen.
  • Elke (aspirant) Broedermeester heeft zich naar deze regels en protocollen te voegen. De controle berust bij het bestuur of de ceremoniemeester.