De Broederschap van Sint Servaas  
Verbonden aan de Sint Servaas Basiliek te Maastricht

secretariaat: Galopiahof 32 | 6215 TK Maastricht | tel:(043)3474384
Bankrekening: NL36 INGB 0679 7606 28 t.n.v. Broederschap Sint Servaas